Opzetten en invoeren van een  managementsysteem;

Ontwikkelen van een kwaliteitshandboek en procedures;

Behalen van een erkend keurmerk zoals bijvoorbeeld:       

ISO 9001, EN 15224, HKZ, VCA en VCU;

Uitvoeren van interne audits en een systeembeoordeling;

Interim kwaliteitsmanagement;

Voorlichten en trainen van medewerkers.

Mobers advies wil u graag helpen wanneer uw organisatie ondersteuning nodig heeft bij het managen van kwaliteit.

De omgeving waarin organisaties opereren verandert constant. Om succesvol te blijven zal een organisatie zich continu moeten aanpassen om haar positie in de markt te behouden en te verbeteren. Een continue afstemming met de verschillende groepen van belanghebbenden is dan ook voor een organisatie van groot belang.

 

Kwaliteit is hierbij gedefinieerd als het voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden. Belanghebbenden zoals daar zijn: klanten (cliënten), financiers, maatschappelijke belangenorganisaties, de overheid en de eigen medewerkers. Allen kunnen zij een oordeel uitspreken over de kwaliteit die wordt geleverd door de organisatie en bepalen daarmee voor een groot deel of een organisatie succesvol is. Belangrijk is dus om kwaliteit te managen. Mobers advies kan u bij dit proces ondersteunen en begeleiden.

06 22522985

Naam

E-mailadres

Vraag

info@mobers-advies.nl

 Heeft u een vraag ? Laat het ons weten.

Mobers advies biedt onder meer hulp bij het:

@

Afnemen van een tevredenheidsonderzoek bij klanten  (cliënten) en medewerkers;

December 2015